جدیدترین مطالب


7 بازدید
بازدید : 7 بازدید
بچه ها برنامه ریزی و روش مطالعه هر فردی، ویژه خودشه. بهترین نوع برنامه ریزی اونیه خودتون می نویسین اما